วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

แผ่นพับประชาสัมพันธ์ บงส. รุ่นที่ 4
สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลด ได้ที่  "สมัครอบรม หลักสูตร บงส. รุ่นที่ 4"


วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

พิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐ (บงส.) รุ่นที่ 3

นายมนัส แจ่มเวหา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมพร้อมมอบวุฒิบัตรและเข็มวิทยฐานะ ให้กับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 3 ประกอบด้วยบุคลากรภาครัฐที่ดำรงตำแหน่งรองหัวหน้าส่วนราชการระดับการหรือเทียบเท่าที่ปฏิบัติหน้าที่กำกับดูแลการบริหารการเงินการคลังภาครัฐและผู้บริหารภาคเอกชน รวม 84 คน เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอคองคอร์ด กรุงเทพฯ โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงของกรมบัญชีกลางเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีสามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่ https://www.facebook.com/CGD.FME